Scutește canale de la revendicările Content ID

Cea mai potrivită recenzări de potrivire

Este posibil să mâncați miere pentru diabet: beneficii și dăune

Unicul cotidian national! Biroul Național de Statistică anunță realizarea unei anchetei de control după etapa de colectare a datelor din teren publicat în Actualitate pe 18 MaiÎn perioada 11 aprilie—26 aprilie a avut loc introducerea dublă a datelor din Ancheta de control ACefectuată în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor Ținând cont de faptul că aplicația de introducere, elaborată în baza CSPro, a fost finisată în data de 8 aprilieîn primele trei zile a fost testată aplicația, introducerea în regim de producție începând în data de 9 aprilie.

Pentru introducerea chestionarelor AC au fost implicați circa 85 operatori de introducere a datelor care au lucrat în schimbul 2, finalizând lucrul în 15 zile de muncă.

nashville dating

În total au fost introduse chestionare din 11 gospodării recenzate în cadrul AC. În paralel, a continuat procesul de introducere a datelor din chestionarele de bază ale RPL, fiind pusă prioritate pe sectoarele ce au nimerit în eșantionul AC.

Cea mai potrivită recenzări de potrivire acestor chestionare a fost finisată pe 27 aprilie. După etapa de introducere a urmat o verificare a completitudinii datelor introduse la nivel de sector de recensământ și analiza gradului de corespundere a acestora.

Recensământul locuințelor și al populației (ediția 2022) în 8 întrebări și răspunsuri

Această verificare prealabilă e necesară pentru a preveni subestimarea gradului de acoperire de către RPL. Cea mai potrivită recenzări de potrivire urma analizei informației de identificare a sectoarelor în cadrul AC și a celor din RPL, s-a constatat următoarea situație: Pentru două sectoare din AC, încă la etapa de pregătire a listelor și hărților folosite la colectare, au fost depistate neconcordanțe între informația de identificare a sectoarelor din baza de sondaj cu cea din Listele Unităților de Recenzare LUR.

Acest fapt a fost posibil datorită modificărilor efectuate cea mai potrivită recenzări de potrivire cadrul sectorizării imediat înaintea începerii RPL, fără a pune la curent echipa ce a desfășurat AC. În cazul a 8 sectoare de recensământ din cadrul AC, la etapa de colectare a datelor, s-a depistat o neconcordanță între hărțile ce delimitau sectoarele și LUR. Astfel, la momentul colectării datelor a fost luată decizia de a colecta date doar în baza limitelor sectoarelor de pe hărți.

În urma verificării datelor introduse s-a constatat că în cazul tuturor sectoarelor informația colectată în AC și RPL nu coincide, adică sunt sectoare diferite. De asemenea, în cazul a 11 sectoare de recensământ s-a depistat o diferență mare între numărul de gospodării introduse în cadrul aplicației pentru AC și cea pentru RPL. Acest fapt, de asemenea, poate fi un semn că au fost introduse diferite sectoare de recensământ în cadrul AC și RPL.

Reieșind din această situație, pentru evitarea subestimării gradului de dating tiffany silver marks a Cambridge dating site, împreună cu experții internaționali, s-a luat decizia de a introduce pentru RPL toate sectoarele de recensământ în cazul a 17 localități din mediul rural și pentru toate sectoarele amplasate în imediata vecinătate a sectorului deja introdus în cazul a 4 localități din mediul urban.

În total s-a ajuns la situația de a introduce în plus circa sectoare de recensământ, care conform estimărilor ar trebui să fie finisate până la data de 14 mai.

dating vârsta limit florida

Odată finisată introducerea acestor sectoare, va trebui să fie efectuată încă o verificare la nivel macro a bazei de date, după care atât datele AC, cât și datele RPL vor trebui să fie standardizate, adică aduse la aceeași structură, pentru a putea fi importate în cadrul soft-ului de potrivire a datelor. Procesul de potrivire a datelor ce urmează a fi efectuat după introducerea datelor reprezintă cea mai complexă etapă din cadrul AC.

Pentru efectuarea potrivirii datelor AC cu cele din RPL trebuie: În primul rând definite detaliat regulile de potrivire. Dacă regulile de potrivire vor fi definite prea strict, vom avea drept rezultat multe nepotriviri eronate, iar în cazul definirii unor reguli prea relaxate, vom avea prea multe potriviri eronate. Ambele situații vor conduce la aceea că va trebui de verificat manual toate aceste situații.

dating sfaturi pentru un singur om

Regulile de potrivire vor trebui să specifice care variabile anume vor fi folosite pentru potrivire. Pentru procesul de potrivire a datelor e necesară asistență din partea unui expert internațional, cu experiență în domeniul efectuării AC. Din păcate, cel mai devreme, s-a reușit de găsit un expert disponibil doar începînd cu data de 19 mai.

Menționăm că expertul selectat, dna Ljubinka Popovska-Tosheva, a fost implicată în oferirea suportului metodologic pentru efectuarea AC încă de la etapa de proiectare a acesteia luna martieefectuând 3 misiuni la BNS pe parcursul perioadei martie-iulie Menționăm că. AC are menirea de a estima necuprinderea, respectiv identificarea ponderii persoanelor omise la recensămînt.

Cu deosebit respect.