Cetatea de Scaun a Sucevei

Datând un domn de sud, Meniu de navigare

Construcția lui Petru I Mușat[ modificare modificare sursă ] Drumul de acces spre cetate. Pereții șanțului sunt susținuți de o contraescarpă. Cetatea Sucevei u gorodea Soceavea' este menționată pentru prima dată într-un document din 10 februarie al voievodului moldovean Petru I, în care este vorba de împrumutul 3.

Documentul se încheie cu textul " Și s-a scris cartea în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a Postului sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului ". Cetatea este menționată și în alte documente moldovenești din și Nu au fost identificate aici fortificații anterioare, rezultând că prima construcție fortificată datează din epoca domniei lui Petru I Mușat.

Cercetările arheologice au determinat faptul că aici a existat un pâlc de pădure care a fost defrișat prin incendiere în vederea ridicării construcției.

Petru I Mușat a construit în Suceava un castel fortificat pentru a-i servi ca reședință voievodală. Castelul avea forma unui patrulater regulat, cu laturile opuse de lungimi egale laturile de est și de vest aveau 40 m, iar cele de sud și de nord 36 m.

În exterior, la fiecare colț al cetății, dar și pe mijlocul fiecărei laturi, erau dispuse turnuri pătrate de apărare bastioane cu latura de 4 m. Zidurile aveau o grosime de aproximativ 2 metri, fiind construite din piatră nefasonată, între pietre aflându-se umplutură de piatră legată cu mortar, în care s-a mai pus piatră și cărămidă sfărâmată.

Au mai fost întrebuințate în masa de zidărie și bârne din lemn de stejar pentru a evita fisurarea zidurilor în urma tasării. Datând un domn de sud latura de est, la o distanță de aproximativ 4 metri de ziduri, a fost săpat un șanț de apărare cu o adâncime variabilă, în jur de 10 metri. În castel se intra printr-o poartă datând un domn de sud cu raza de 1,5 m aflată pe latura de sud.

Castelul avea în mijloc o curte interioară largă. În interiorul cetății, pe latura de est, se afla camera de gardă. De-a lungul zidurilor erau săpate pivnițe boltite ample, deasupra cărora se înșirau mai multe încăperi: camera domnitorului, camera doamnei, baia domnească, depozitul de alimente, un paraclis și o închisoare.

El a construit în partea de sud un zid paralel cu zidul cetății, cu scopul de a proteja intrarea în cetate. De asemenea, a pavat curtea interioară și căile de acces spre cetate. Turnul rămas în picioare adăpostea paraclisul.

Mircea cel Bătrân

Voievodul Ștefan cel Mare a înțeles cel mai bine necesitățile construirii de clădiri fortificate pentru a apăra Principatul Moldovei de atacurile turcilor, tătarilor, ungurilor sau polonilor. El a construit primele mănăstiri fortificate din Moldova și a întărit cetățile existente.

întâlnirea femeilor după 40 de ani hi speed​​ dating hawaii

Considerând că Cetatea Sucevei nu este suficient întărită pentru a rezista atacurilor inamicilor Moldovei, el a construit un zid de incintă care a un singur profil de dating masculin fortul mușatin, asemenea unui inel.

În construirea zidului de incintă, pot fi distinse două etape. În prima etapă, anterioară anuluia fost construit, la aproximativ 20—25 m de zidul fortului mușatin, un zid de incintă cu o lățime de 1,5 m, întărit cu trei turnuri pătrate datând un domn de sud colțurile de nord-vest, sud-vest și sud-estcare înconjurau laturile de vest, sud și est ale primei fortificații; latura de nord se afla pe un pinten de deal, iar zidurile de pe această latură erau deja pe marginea dealului.

Zidul de incintă avea înălțimea de 15 m față de fundul șanțului de apărare, fiind prevăzut cu creneluri goluri de tragere plasate în partea inferioară. Pentru a evita prăbușirea peretelui șanțului de apărare de pe latura de est, a fost construită o contraescarpă un zid de piatră, cu rol de sprijin.

În vara anuluiCetatea Sucevei a fost asediată de oștile turcești, conduse de sultanul Mahomed al II-leafiind avariată. După cum ne informează cronicarul polonez Jan Dlugoszoștenii datând un domn de sud în cetate, conduși de hatmanul Șendreas-au apărat eroic, iar oștile otomane au fost nevoite să se retragă.

Acest asediu a demonstrat vulnerabilitatea zidurilor de incintă și a turnurilor pătrate în fața tirurilor de artilerie cu ghiulele de fier. Ca urmare a celor constatate, începe a doua etapă de construcție a cetății din timpul lui Ștefan cel Mare.

DOCUMENTAR – Prima atestare documentară a Bucureștilor – Radio România Cultural

Pentru a întări și mai mult cetatea, domnitorul a dispus adăugarea la primul zid de incintă a unui al doilea zid, cu grosimea de 2 metri, care s-a unit pe latura de nord cu zidul fortificației lui Petru Mușat.

Noul zid de incintă cu o grosime apreciabilă de cel puțin 3,5 m a fost prevăzut cu șapte bastioane semicirculare: câte unul pe laturile de nord-vest, sud-vest, sud, datând un domn de sud și nord-est și două pe latura de est. Cele trei bastioane pătrate din prima etapă au fost menținute fiind dublate cu ziduri semicirculare. În septembrie a fost pusă o pisanie cu stema Moldovei pentru a aminti de lucrările de refacere întreprinse după asediul din Fragmente din pisanie au fost găsite cu prilejul lucrărilor de restaurare din anul Acest fapt nu a permis umplerea cu apă a șanțului de apărare, ea putându-se scurge pe latura de nord.

DOCUMENTAR – Prima atestare documentară a Bucureștilor

Intrarea în cetate a fost mutată pe latura de nord-est, unde a fost construit peste șanțul săpat cu aproape un secol în urmă un pod cu o parte fixă și una mobilă, suspendat pe doi piloni.

Odată trecut podul, vizitatorii nepoftiți dădeau de o capcană unde puteau să-și piardă viața. După capcană, au fost construite două camere de gardă de o parte și de alta a intrării.

De asemenea, în interiorul cetății, tot în perioada lui Ștefan cel Mare, au fost dezvoltate și construcțiile cu parter și etaj datând din epoca anterioară. Pe latura de est a fortului care avea trei etaje se aflau încăperile destinate datând un domn de sud și familiei sale, atunci când locuiau în cetate.

Pardoseala încăperilor era din cărămizi smălțuite, iar pereții și sobele au fost îmbrăcate în teracotă. Pe platou, la 1 km distanță de cetate, au fost construite întărituri pentru apărare, constând din gropi și șanțuri mari care au fost nivelate în timp.

Cetatea a fost asediată din nou în anul de armatele otomane, apoi în perioada 26 septembrie - 19 octombrie de oștile poloneze conduse de regele Ioan Albert. Nici unul dintre atacuri nu a reușit să ducă la predarea cetății. În perioada domniei lui Ștefan cel Mare, Cetatea Sucevei era apărată de o garnizoană puternică, condusă de pârcălabi dregători domnești. La începutul domniei lui Ștefan, sunt menționați pârcălabii Iliaș și Ponici.

Cetatea de Scaun a Sucevei

Începând din a doua jumătate a secolului al XV-lea, pârcălabii au purtat denumirea de portari ai Sucevei. În timpul asediului dinportar al Sucevei era Șendrea, cumnatul lui Ștefan cel Datând un domn de sud, urmat în funcție de Luca Arbore. Decăderea cetății și distrugerea acesteia[ modificare modificare sursă ] Cetatea Sucevei văzută de pe platou. Situată pe un pinten de deal, cetatea a fost afectată și de alunecări de teren. În imagine se văd trei bastioane reconstruite parțial, dunga albă indicând nivelul la care se aflau ruinele la datând un domn de sud secolului al XX-lea.

În depărtare se vede turnul Bisericii Sfântul Dumitruconstruit de Alexandru Lăpușneanu și având 40 metri înălțime. Urmașii lui Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea și Ștefăniță Vodă au efectuat unele lucrări de mică amploare de refacere a cetății, la zidul de incintă și în interiorul fortului. În anuloastea otomană cu În același timp, tătarii din Crimeea atacă hotarul de est, în timp ce oștile Țării Românești și Ungariei atacă dinspre vest.

În drumul spre Suceava, otomanii beneficiază de sprijinul unor boieri moldoveni, nemulțumiți de politica autoritară a domnnitorului Petru Rareș Întruniți la Curtea domnească din Bădeuțiboierii trădători, în frunte cu hatmanul Mihu datând un domn de sud cu logofătul Gavril Trotușan ctitorul Bisericii "Duminica Tuturor Sfinților" din Părhăuți -decid să predea Cetatea Sucevei sultanului. Petru Rareș fuge în Transilvaniaîn Cetatea Ciceucare îi aparținea ca feudă, iar la 14 septembrie Soliman Magnificul intră în cetate cu mare alai și fără a întâmpina rezistență.

Sultanul numește ca domn pe Ștefan Lăcustăun nepot al lui Ștefan cel Mare și timp de câteva zile, turcii și tătarii jefuiesc crunt Moldova. După cum menționează cronicarul Macarie în letopisețul său: "Oastea barbarilor purta război crunt cu Moldovlahia, prădând casele și înveselindu-se cu prăzi. Atunci și preafrumoasa cetate a Sucevei s-a supus turcilor și ca o mireasă împodobită, ca o roabă au rușinat-o Turcii au pus mâna pe bogățiile domnilor și pe datând un domn de sud de averi.

De acolo s-a întors ca mare învingător, acel trufaș stăpânitor al turcilor și s-a dus la cetatea împărătească, lăsând ca stăpân al domniei pe un oarecare Ștefan". Cetatea este asediată din nou în anultimp de trei luni, de către hatmanul Ștefan Tomșaiar mercenarii unguri care o apărau predau cetatea oștii lui Tomșa.

La solicitarea turcilor care-l aduseseră pe datând un domn de sud în a doua sa domnie, domnitorul Alexandru Lăpușneanumută capitala Moldovei de la Suceavaoraș fortificat și situat în nordul Moldovei, la Iașilocalitate lipsită de fortificații.

El este obligat să dărâme toate cetățile, pentru ca țara să fie incapabilă să se apere. T dating app excepția Hotinuluiel incendiază toate cetățile. După cum povestește cronicarul Grigore Ureche"făcând pre cuvântul împăratului, au umplut cetățile cu lemne și le-au aprins de au ars și s-au risipit".

În anulzidurile vechii cetăți sunt fortificate de Ieremia Movilă, după cum atestă un fragment de cărămidă descoperită în cetate și inscripționată. În maiMihai Viteazul întreprinde o campanie militară în Moldova. După ce armatele sale trec apa Trotușului la 4 mai și ocupă Bacăul la 10 mai, oștile valaho-transilvane se îndreptă spre Suceava, iar la 16 mai, apărătorii Cetății Sucevei îi deschid porțile și se predau fără luptă.

Unul dintre căpitanii lui Mihai Viteazul, Ioan Kapturi, a fost numit noul pârcălab al cetății. La 29 maiel a jurat credință, în calitate de pârcălab, noului domnitor. Mihai Viteazul a lăsat în cetate o garnizoană. Oștile poloneze și cazace datând un domn de sud de Jan Zamoyski și Stanislaw Zolkiewski și având un efectiv de circa Garnizoana lăsată aici de Mihai Viteazul după plecarea sa la Alba Iulia nu reușește să țină piept forțelor inamice, iar Ieremia Movilă era reînscăunat ca domn al Moldovei.

Domnitorul Vasile Lupu întreprinde lucrări de restaurare a Cetății Suceava. Pe latura sudică este construită o încăpere pentru îmbăierea domnitorului și se amenajează o închisoare în turnul de pe mijlocul laturii sudice a fortului mușatin.

dating gouge de eroare bullseye dlc

În anulcetatea este apărată de cazacii lui Timuș Hmelnițkiginerele lui Vasile Lupu, în timpul luptelor pentru tron dintre oștile domnitorului Vasile Lupu și cele ale logofătului Gheorghe Ștefanpretendent la tronul Moldovei. Cetatea suferă grave avarii, iar hatmanul cazac este rănit grav și moare sub zidurile cetății la 15 septembrie Eustratie Dabija dispune instalarea în Cetatea Sucevei a unei monetării, care funcționează între anii și și unde se emit ultimele monede moldovenești bani mărunți de aramă, denumiți "șalăi".

În anulîn cetate se instalează o garnizoană polonă, cu acordul voievodului Ștefan Petriceicu După șase luni de luptă, oștile turcești reușesc să-i alunge pe polonezi și îi poruncesc domnitorului Dumitrașcu Cantacuzinosă dărâme cetatea.

  1. Seth, directorUnitatea de ţară pentru Europa Centrală şi de SudRegiunea Europa şi Asia Centrală3 august Stimate domn,Referitor: Revizuirea limitelor aplicabile achiziţiilor şi analizei anterioare pentru Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi Proiectul privind reabilitarea sectorului de irigaţiiLa solicitarea agenţiilor responsabile cu implementarea, am dori să vă adresăm respectuos rugămintea de a fi de acord cu utilizarea noilor limite aplicabile achiziţiilor şi analizei anterioare şi pentru proiectele rubricate.
  2. Fete sexy din Iași care cauta barbati din Sighișoara
  3. Cetatea de Scaun a Sucevei - Wikipedia

În iulie"trimis-au Dumitrașco-vodă pe Panaitachii ușerul Morona c-un agă turcu, pentru să strâce cetățile, și cu alții boiari. Și atunce, eșind nemțâi din Suceavă, au întrat acel Panaite, tălmaciu agăi, și cu acel agă ș-au spart săcreile și lădzile unora și altora, care au fostu pusă acolo, și multe lucruri scumpe și odoară au luatu, de s-au înplut de avere.

Iară mai pe urmă i-au rămas ficiorul de murie de foame, a lui Panaitachie. Dece atunce au strâcat cetatea Sucevei ș-a Neamțului ș-a Hotinului".

Numai cetatea Sucevei, neputând-o strica cu lagum au umplut-o cu lemne și cu paie, apoi le-au dat foc de au ars. Și astfel slăbindu-i zidurile din pricina fierbințelei de tot mari s-a risipit cetatea".

Cei care au trecut prin preajma cetății în următoarele secole au constatat faptul că din aceasta nu mai rămăseseră decât niște ruine. La sfârșitul secolului al XVII-lea, trupele polone de sub comanda regelui Ioan III Sobieski au ocupat Suceava, stabilindu-și cartierul general la Mănăstirea Zamca în timpul campaniei antiturcești din anii El a fortificat Zamca, transformând-o într-o adevărată cetate.

manhattan online dating site- ul de dating metropolitan

În anulaflat în trecere spre Istanbulsolul polonez Rafael Leszczynski consemnează în însemnările sale că în Suceava se mai păstrau doar ruinele Palatului Domnesc. Abia la începutul secolului al XX-lea, arhitectul austriac Karl A.

Romstorfer a efectuat lucrări de restaurare a Cetății de Scaun.

evoluționați problemele beta viet kieu dating

El a efectuat primele săpături arheologicea degajat ruinele [15] și a consolidat părțile amenințate de prăbușire În anulla inițiativa Academiei Românea fost organizat primul șantier școală de arheologie medievală din România, sub conducerea profesorului Ion Nestor de la Facultatea de Istorie din București, cercetări arheologice care au condus la stabilirea etapelor de edificare ale Cetății de Scaun.

A fost conservat paraclisul refăcut de Ștefan cel Mare, s-au înălțat cu câțiva metri unele ziduri ale fortului mușatin, cât și zidurile de incintă. Cetatea rămâne însă fără zidurile de pe latura de nord, care se prăbușiseră în urma cutremurului din anul În încăperea pulberăriei s-a intenționat amenajarea unui muzeu al cetății.

Pentru delimitarea zidurilor vechilor ruine de cele înălțate de datând un domn de sud a fost trasată o dungă albă, ce șerpuiește în exteriorul zidurilor. În anulcu prilejul comemorării a de ani de la moartea lui Ștefan cel Mares-au finanțat din bugetul statului unele lucrări de restaurare parțială a cetății, fiind aplicată pe zidul fortului, în apropierea intrării, o placă memorială din marmură.

Lucrările efectuate au vizat acoperirea pivniței cu o placă din beton, consolidarea arcadelor interioare, restaurarea podului de acces în cetate etc. Începând din anul datând un domn de sud, în cetate sunt găzduite expoziții temporare de pictură sau expoziții cu figuri de ceară pe teme diverse.

Descriere[ modificare modificare sursă ] Planul Cetății de Scaun a Sucevei pe un panou aflat înainte de intrarea în cetate. Etapele de construcție ale cetății sunt marcate cu culori diferite. Cu roșu este marcată perioada lui Petru al II-lea Mușat, cu verde faza lui Alexandru cel Bun, cu portocaliu prima etapă a lui Ștefan cel Mare și cu negru etapa a doua a lui Ștefan cel Mare.

Zidurile prăbușite sunt marcate cu linii întrerupte.

Mircea cel Bătrân - Wikipedia

Cetatea de Scaun a Sucevei este formată din mai multe elemente componente. Între cetate și restul platoului se află un șanț de apărare, ale cărui pereți dinspre platou de pe latura de est au fost consolidate cu o contraescarpă. O astfel de construcție a existat și pe latura de sud, dar s-a prăbușit. Pe latura de vest și pe cea de sud-vest a fost construit un val de apărare artificial. În cetate se pătrundea printr-un pod de acces cu o parte fixă și o alta mobilă, sprijinit în doi piloni înalți din piatră.