Leo datând un om gemeni, Léo Taxil - Biblia hazlie - Enciclopedia lui Coman

La începutul timpurilor el era leo datând un om gemeni.

leo datând un om gemeni când știi că o întâlnești pe cineva

În afară de el nu exista nimic. Nici măcar "lumina", bunăoară. Şi pe vremea aceea dumnezeu se numea "Elohim".

December 26, 2020

Aşa se spune în textul ebraic vechi al cărţii "Facerea". Textual, cuvîntul "elohim" înseamnă "zei", şi este leo datând un om gemeni de curios că Biblia îl numeşte aşa pe un domn care era cu desăvîrşire singur. Aşadar, "Elohim", sau "Iahve", "Savaot", "Adonai", cum îi mai spune Biblia în diverse pasaje, se plictisea sau "se plictiseau" de moarte în mijlocul haosului înconjurător, sau "tohu vabohu", cum numea Biblia haosul, ceea ce în traducere liberă ar însemna "talmeş-balmeş".

Şi fiindcă veşnicia-i nesfîrşit de lungă, de bună seamă că leo datând un om gemeni s-au plictisit aşa milenii şi milenii fără număr. Pînă la urmă, şi-a zis dumnezeu aşa îi vom spune de acum încolo, în spiritul vremurilor noi că, devreme ce este dumnezeu şi care va să zică atotputernic, nu se cade să se prăpădească de dor şi de urît, ci trebuie neapărat să facă o treabă oarecare. Şi s-a apucat moşneagul să creeze.

Ar fi putut, ce-i drept, să le facă pe toate dintr-o dată. Ei bine, nu! Şi-a zis că n-are rost să se grăbească: "Toate la timpul lor". Şi a făcut, la început, numai cerul şi Pămîntul. Mai bine zis, materia a apărut de la sine îndată ce şia manifestat el voia.

Datând omul Gemeni

Ce-i drept, o materie la început informă, pustie, plină de umezeală, un "talmeş-balmeş". Care-i tîlcul acestor cuvinte, cititorul Bibliei n-are cum şi nici nu trebuie să ştie.

leo datând un om gemeni locația online dating

Şi ca să nu facă boroboaţe dumnezeu s-a gîndit că-i trebuie lumină. Noroc că n-avea de ce se lovi, pentru că de jur împrejur nu era nimic.

Ce fel de lumină era aceea, Biblia nu spune. Spune doar atît: "şi a văzut dumnezeu că lumina este bună".

Newest ideas

A rămas adică încîntat de realizarea lui. Prima lui grijă a fost "să despartă lumina de întuneric". Ce înseamnă asta, iarăşi n-are rost să încercăm a înţelege.

Report Story O nouă orânduire astrologică a scos de la "naftalină" o zodie despre care nici nu știam că eistă: a a. Este vorba despre Ofiucus, care reprezintă, de fapt o constelație și este acceptat ca semn zodiacal doar de o parte dintre astrologi. Ofiucus înseamnă "purtătorul de șarpe" și, așa cum îi spune numele, are ca simbol un bărbat care ține pe brațe o astfel de reptilă.

Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua întîi" Facerea, I, 5. După aceea moşneagul s-a apucat să creeze Iarăşi cerul! Iată cum descrie "sfînta" scriptură această operaţie prin care dumnezeu a creat pentru a doua oară cerul: "Şi a făcut dumnezeu tăria cerului şi a despărţit apele care sînt dedesubtul tăriei de apele care sînt deasupra tăriei. Şi s-a făcut aşa. Povestea aceasta cu apa de "deasupra" şi de "dedesubtul" tăriei oglindeşte o eroare profundă a tuturor popoarelor primitive.

Meniu de navigare

Într-adevăr, oamenii din vechime credeau că cerul este masiv, tare, de unde şi denumirea de "tărie". Se presupunea că de partea cealaltă a tăriei se află un uriaş rezervor de apă, al cărui fund este cerul. Astăzi orice om cu carte ştie că ploaia provine din apa care se evaporă de pe Pămînt.

Vaporii de apă, condensîndu-se, formează norii, din care umezeala cade, sub formă de precipitaţii, pe suprafaţa Pămîntului. Într-o vreme se credea însă că ploaia este apa care curge din rezervorul acela de deasupra prin nişte ferestre special făcute în acest scop. Această părere, care acum ne face sa zîmbim compătimitor, s-a menţinut multă vreme.

O împărtăşeau toţi învăţaţii teologi din primele veacuri ale creştinismului.

Dar să trecem mai departe. Ziua a treia dumnezeu a folosit-o pentru o muncă ale cărei roade au fost şi mai preţioase decît cele dinainte. Şi-a coborît privirile asupra apelor de jos şi şi-a zis că ar fi bine să le adune laolaltă şi să lase astfel să iasă la iveală părţile de uscat. Supunîndu-se voinţei sale, apele s-au unit în văile formate instantaneu pentru a le primi. Tot instantaneu s-au format şi întinderile de uscat, înălţimile de pe care apele au început să curgă sub formă de pîraie şi rîuri spre mări şi lacuri.

Şi a văzut dumnezeu că este bine" Facerea, I, După cum se vede, de cele mai multe ori moşul era tare încîntat de treaba lui. În ziua aceea dumnezeu a fost atît de mulţumit de uscatul şi de mările lui, încît nu l-a răbdat inima să nu mai facă ceva pînă la căderea nopţii.

Şi s-a făcut aşa" Facerea, I, Nici nu ştii cum să te minunezi de înţelepciunea "creatorului"! E greu de închipuit mai multă migală şi mai multă prevedere. Gîndiţi-vă numai ce-ar fi fost pe pămînt dacă dumnezeu ar fi sădit pomi care să rodească altceva decît li-i soiul.

Semnele zodiacale

Să mulţumim grijuliului dumnezeu că nu ne-a dat meri care să facă portocale, portocali care să facă pere şi peri care să facă agrişe. Ce încurcătură ar fi ieşit!

leo datând un om gemeni dating sfaturi internet

Cînd Pămîntul i s-a supus şi merii au crescut, dînd mere şi nu altceva, dumnezeu iarăşi şi-a zis "că este bine. Dar iată o altă poveste ciudată: făcîndu-se lumină, trecuseră trei zile cu dimineţile şi serile respective.

December 25, 2020

Şi această lumină, care la sfîrşitul zilei ceda locul întunericului nopţii, învăluia lumea ce se năştea fără a porni de la leo datând un om gemeni sursă vizibilă; de Soare nu era încă nici pomeneală. Aici este cazul să reproducem un citat lung din Biblie: "Şi a zis dumnezeu: «Să fie luminători pe bolta cerului, ca să despartă ziua de noapte şi să fie semne ale anotimpurilor, ale zilelor şi ale anilor.

Şi să fie luminători pe bolta cerului ca să lumineze pe pămînt». Deci a făcut dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare, ca să stăpînească ziua, şi luminătorul cel mai mic, ca să stăpînească noaptea, precum şi stelele.

leo datând un om gemeni rusă online datând din londra

Şi i-a pus dumnezeu pe bolta cerului ca să lumineze pe pămînt. Şi să stăpînească peste zi şi peste noapte şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut dumnezeu că este bine.

Nu încape nici un fel de îndoială, nu-i aşa? Este vorba de Soare şi de Lună. Prin urmare, potrivit Bibliei, separarea zilei de noapte şi alternarea lor existau încă înainte de ivirea Soarelui, care a fost "creat" de dumnezeu în a patra zi după apariţia luminii.

Atunci de ce i-a dictat "sfîntul duh" lui Moise acele născociri uluitoare cu privire la Soare şi lumină?

Arhivă blog

Explicaţia este foarte simplă: pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea, chiar şi învăţaţii credeau că nu Soarele dă lumină, ci că lumina există de la sine, iar Soarele numai "o lasă să treacă".

Pînă şi vestitul gînditor francez René Descartes împărtăşea această eroare. El a ajuns la această descoperire viteza din asia de sud dating dc şi studiind eclipsele sateliţilor lui Jupiter, planetă care face parte din sistemul nostru solar.

Römer locuia pe atunci în Franţa şi, la 22 noiembriea prezentat Academiei din Paris o comunicare despre descoperirea sa. Autorul rîndurilor respective din Biblie a fost, leo datând un om gemeni, un ignorant desăvîrşit în materie de astronomie.