Comentarii despre Minor. Măsură de protecţie specială a plasamentului. Modificare ulterioară

Arizona legea datând un minor

Comentarii 0 Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, decizia civilă nr. Împotriva acestei sentinţe pârâta M. În rejudecare, prin sentinţa civilă nr. Dej, jud.

prima an de cadouri de dating

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că minora A. Prin adresa nr. Dej a fost solicitată petentei D. Cluj stabilirea unei măsuri de protecţie pentru minora în cauză.

Mama minorei a părăsit căminul conjugal şi a plecat în Italia la muncă, iar tatăl, A. Minora A. Având în vedere că intimata M. La data de Potrivit Raportului de vizită din data de Tatăl a arătat că îşi petrece week-end-urile împreună cu fiica sa, în arizona legea datând un minor din mun.

Dej, la pescuit. Minora a precizat că mama sa nu a mai luat legătura cu ea de 2 săptămâni. De asemenea, reiese din acest raport de vizită că mama minorei obişnuia să trimită, până în urmă cu luni, câte euro bunicii materne, care îi cumpăra minorei haine şi dulciuri.

De exemplu, știați că exită un ezon muonic? De exemplu, știați că există un sezon musonic? Sau că găzduiește cea mai veche franciză din NFL? Sărbătoriți-vă ochii asupra acestor 25 de fapte.

Întrucât tatăl s-a certat cu bunica maternă, minora a rupt legătură cu aceasta de 2 luni de zile. Conform menţiunilor asistentului social care a întocmit raportul de vizită, dating milwaukee data întocmirii raportului minora era frumos îmbrăcată, îngrijită, cu părul aranjat.

De asemenea, minora are propria sa cameră, în care are TV, calculator, doarme singură în pat. Tatăl a afirmat că bunicii paterni o răsfaţă foarte mult pe Mihaela, iar bunica maternă este cea care îi cumpără haine. Atât martorul L. Potrivit declaraţiei martorului B. Ulterior, mama minorei a plecat în Italia, părăsindu-şi copilul. A mai precizat martorul că arizona legea datând un minor perioada în care părinţii minorei în cauză locuiau în chirie, de creşterea şi îngrijirea copilului se ocupau bunicii paterni.

Sora intimatei M. A mai declarat că intimata M. Dinde când au început litigiile şi până în prezent, nu le-a dat bunicilor paterni alte sume de bani, în afara celor lei de la ziua minorei, rămaşi după cumpărarea unei biciclete pentru fetiţă. În perioada în care minora era la domiciliul bunicii materne, iar aceasta era la serviciu, martora H. A mai relatat martora că la momentul la care părinţii minorei: intimaţii M. Arată totodată că intimata M.

Mama intimatei M. A precizat că mama minorei obişnuia să trimită cadouri şi bani din Italia, câte 50 euro, euro, chiar şi după ce au început litigiile, însă nu a putut cuantifica ajutorul financiar.

Mai mult, cu ocazia fiecărei vizite în România, mama M. Întrucât mama minorei şi-a manifestat dorinţa în luna iunie de a lua fetiţa şi de a-şi petrece concediul în Italia, bunicii paterni au interzis intimatei M. Potrivit arizona legea datând un minor declaraţii, bunica maternă a precizat că nu i-a spus intimatului A. Cu ocazia suplimentării probei testimoniale, martorii J.

Minora este vizitată deseori de colege de clasă.

25 de fapte mărețe despre Arizona - Despre Tot -

Martora V. Ulterior plecării intimatei, minora a fost luată de către bunicii paterni la domiciliul acestora. Mai mult, arată martora că bunica maternă este cea care îi spală hainele minorei, o îngrijeşte şi se ocupă de educarea şi de situaţia şcolară a acesteia, contribuind totodată şi financiar la creşterea minorei. Potrivit anchetei sociale nr. Dej, apartamentul mamei intimatei, M. În imobil, locuiesc alături de proprietară, fratele intimatei, cu soţia şi fiul acestora.

HUDOC - European Court of Human Rights

Din aceeaşi anchetă socială rezultă că tatăl minorei a fost eliberat din penitenciar şi în prezent îşi caută un loc de muncă. Se arată de asemenea, că minora se bucură de afecţiunea bunicilor paterni, aceştia asumându-şi responsabilitatea creşterii şi educării minorei, manifestând interes şi preocupare faţă de nepoata lor. Locuinţa bunicilor paterni unde locuieşte şi minora împreună cu tatăl ei, deţine un spaţiu la subsol unde este amenajată o bucătărie în care locuiesc soţii Adam, iar primul nivel al casei este compus din două camere mobilate şi amenajate corespunzător, minora având propria sa cameră.

datând pe cineva care nu are empatie

În concluzie, se arată că bunicii paterni sunt puternic ataşaţi de minoră, depun eforturi pentru a-i asigura acesteia condiţii cât mai bune arizona legea datând un minor viaţă, sunt preocupaţi de situaţia şcolară a acesteia, iar dating pour chien copilului ar afecta atât copilul, cât şi bunicii.

Din adeverinţa eliberată de Asociaţia de proprietari la data de În cauză s-a întocmit o anchetă socială la reşedinţa intimatei M. Urmare a vizitei asistentului social din cadrul Primăriei Ladispoli, la reşedinţa intimatei, s-a constatat că locuinţa este luminoasă şi bine îngrijită, cu un salon mare, bucătărie, o cameră, o cameră mică, o baie şi un balcon.

Este o casă nouă, deja mobilată, în care este ordine şi curăţenie. Din Raportul de Monitorizare a măsurii arizona legea datând un minor Protecţie Specială nr.

În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică, psihică şi morală a copilului, se observă o evoluţie bună. Minora este un copil vesel, dezgheţat, foarte răsfăţat de tată şi de bunici, neascultător şi conectare la adulți obraznic. Manifestă un comportament adecvat vârstei şcolare, iar din punct de vedere emoţional este un copil echilibrat. În urma nenumăratelor discuţii purtate cu fetiţa, aceasta a declarat că doreşte să rămână în continuare în îngrijirea bunicilor paterni southampton uni dating a tatălui său.

Audiată fiind în camera de consiliu minora a precizat că doreşte să rămână cu tatăl său sau şi bunicii paterni, relevând de asemenea faptul că nu a fost obligată să dea o astfel de declaraţie.

În conformitate cu ancheta socială efectuată de către Primăria Mun. Dej, înregistrată sub nr.

qwaqwa dating site

În statuarea interesului superior al minorului tribunalul a avut în vedere nu numai posibilităţile materiale arizona legea datând un minor părţilor în litigiu, posibilităţile de arizona legea datând un minor fizică, morală şi intelectuală pe care le poate găsi la părinţi sau bunicii paterni ci şi vârsta copilului, comportarea părţilor în litigiu faţă de minor anterior promovării prezentului litigiu, gardul de ataşament şi de interes pe care aceştia l-au manifestat, legăturile afective existente între minor şi părţile litigante, în calitate de intimaţi.

Astfel, pe baza probelor administrate în prezenta speţă, tribunalul a apreciat că interesul minorei A. Faptul că mama are un loc de muncă stabil în Italia, în localitatea de domiciliu, care îi permite să vegheze la creşterea copilului minor nu reprezintă un argument suficient de puternic pentru a se dispune reintegrarea minorei la intimata Arizona legea datând un minor.

datând băieți în trupe

De altfel intimata M. Vârsta şi sexul copilului sunt fără îndoială factori care trebuie avuţi în vedere, de regulă sentimentele de afecţiune ale copilului fiind mai puternice faţă de mamă, în primii ani de copilărie. În esenţă, minorul mai ale dacă este o fată are mai multă nevoie de îngrijirea mamei, raipur online dating în ceea ce priveşte creşterea cât şi formarea caracterului.

COD CIVIL (A) 04/02/ - Portal Legislativ

Aceşti factori nu se impun însă cu obiectivitate ca priorităţi, ei trebuie analizaţi în contextul celorlalte arizona legea datând un minor ce se au în vedere în aprecierea intereselor minorului, or, în prezenta speţă, ele nu sunt favorabile intimatei M. Ataşamentul arizona legea datând un minor faţă de bunicii paterni, respectiv tată a fost relevat de probele din dosar, aceştia fiind de altfel cei aflaţi în permanenţă aproape de fetiţă, care au vegheat la o bună creştere şi dezvoltare lipsa mamei arizona legea datând un minor suplinită în cvasitotalitate de către aceştia.

În motivarea recursului, pârâta a arătat că hotărârea atacată cuprinde motive contradictorii în sensul că, pe de o parte, reţine probe care ar conduce logic la admiterea acţiunii precizate iar pe de altă parte, considerentele sunt în totală opoziţie cu probele reţinute. Astfel, instanţa reţine că la domiciliul reclamantei din Dej, locuiesc în prezent 9 persoane, după care, se reţine că din ancheta socială cu nr.

În privinţa anchetelor sociale efectuate la domiciliul reclamantei din România, la reşedinţa din Italia şi la domiciliul bunicilor paterni, instanţa de fond s-a mulţumit doar să descrie condiţiile de locuit ale părţilor, fără o analiză concretă a acestora, şi fără a motiva de ce se dă prioritate condiţiilor de locuit oferite de bunicii paterni.

O altă contradicţie este aceea dintre reţinerea instanţei de fond cu privire la legăturile şi contactul pârâtei cu minora, care, pe de o parte sunt reţinute ca fiind frecvente, iar pe de altă parte, sunt reţinute ca fiind inexistente, anterior luării măsurii de plasament a minorei.

25 de fapte mărețe despre Arizona

Un alt motiv de recurs se referă la omiterea primei instanţe de a lua în considerare, probaţiunea existentă la dosarul cauzei, în sensul că aceasta nici măcar nu este amintită, astfel încât nu formează o sursă de raţionament pe care tribunalul şi-a fundamentat soluţia. În acest sens, nu s-a analizat probaţiunea efectuată cu privire la comportamentul bunicilor paterni, motiv pentru care recurenta a făcut plângeri înregistrate atât la DGASPC Cluj cât şi la Poliţia Dej.

Nu a fost considerată ordonanţa civilă nr. Instanţa de fond a ignorat în totalitate rezultatele şcolare furnizate de diriginta minorei, care se referă la notele primite de aceasta, precum şi informaţiile furnizate din raportul de monotorizare care atestă aceleaşi rezultate extrem de slabe la învăţătură.

O altă critică se referă la raţionamentul instanţei cu privire la interesul minorei, de a fi sub atenţia arizona legea datând un minor supravegherea bunicilor paterni din punctul de vederea evoluţiei şcolare ale acesteia.

  • Bucuresti, la adresa
  • Calculator de dating fetal
  • Lhhatl erica dating floyd mayweather
  • Ce zici de întâlniri în marea britanie
  • Ucl dating de viteză
  • Sa dating site

Prima instanţă reţine rezultatele slabe la învăţătură ale minorei însă nu face nici o legătură logică între acest mod de supraveghere exercitat de bunicii paterni şi rezultatele şcolare obţinute, apreciind fără temei că minora este răsfăţată foarte mult deşi rezultatele acesteia denotă efectuarea unor greşeli in educaţia şi supravegherea minorei.

Tribunalul nu a luat în considerare probele administrate în acest sens de către recurentă, prin care aceasta a dovedit tipul de şcoală pe care minora are posibilitatea de a-l urma în Italia, programul acesteia precum şi activităţile şcolare şi recreative pe care le-ar avea dacă minora ar fi reintegrată în familia recurentei. Prima instanţă nu a motivat deloc soluţia de a alege ca fiind în interesul superior al minorei, condiţiile de locuit oferite de bunicii paterni in comparaţie cu cele oferite de recurentă.

Hotărârea atacată este criticabilă şi din punctul de vedere al aspectului reţinut de instanţă cu privire la comportamentul părinţilor minorei, raportat la bunicii paterni.

Minor. Măsură de protecţie specială a plasamentului. Modificare ulterioară

Deşi instanţa de fond a reţinut că tatăl minorei a executat o pedeapsă privativă de libertate, fără nici o dovadă concretă doar bazându-se pe declaraţia acestuia, a stabilit că acesta realizează un câştig lunar de 2. În privinţa comportamentului mamei faţă de minoră, instanţa nu are nici o opinie în afară de aceea că locul de muncă stabil în Italia, nu este arizona legea datând un minor argument suficient de puternic pentru a se dispune reintegrarea minorei în familia mamei, reţinând depoziţia unui martor care a declarat că mama ar fi practicat prostituţia anterior plecării în Italia.

Tribunalul nu a analizat dovezile administrate de recurentă referitoare la condiţiile pe care în prezent le poate oferi minorei, la existenţa contractului de muncă, a locuinţei din Italia, a veniturilor pe care aceasta le realizează şi ale concluziilor asistentului social italian, cu privire la încadrarea acesteia în societate.

Comportamentul bunicilor materni nu a condus decât la rezultate mediocre pentru minoră, aşa cum rezultă din situaţia şcolară şi din caracterizarea fetiţei de către cadrele didactice. Deşi instanţa de fond a stabilit că vârsta şi sexul copilului sunt criterii arizona legea datând un minor, ulterior a arătat că aceşti factori nu sunt prioritari, fără a avea în vedere împrejurarea că raportat la sexul şi vârsta minorei, mama copilului este persoana potrivită de a exercita supravegherea şi dezvoltarea copilului.

Un alt motiv de recurs se referă la considerarea opiniei minorei ca şi criteriu esenţial în soluţionarea cauzei, combinat cu raţionamentul instanţei că mama este suplinită de bunicii paterni.