Ai fost blocat(ă) temporar

Dating clocus claces. Antigen leucocitar uman - Wikipedia

Conținutul

  dating clocus claces

  Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor si inaintea incheierii raportului procedurii de atribuire.

  In sustinerea acesteia dating clocus claces pot prezenta: Cerinta nr. Operatorii economici pot prezenta si alte documente în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile conf.

  dating clocus claces

  Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor si inaintea incheierii raportului procedurii de atribuire. Cerinta nr.

  dating clocus claces

  În cazul depunerii unei oferte comune, odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere.