Parlamentul a adoptat cu o întârziere de 4 ani un proiect de lege | anuntulweb.ro

4 ani de lege, CONSTITUTIA ROMÂNIEI

Conținutul

  4 ani de lege

  Informarea Parlamentului ARTICOLUL 1 Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora.

  În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.

  4 ani de lege

  Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie. Întrebări, interpelări şi moţiuni simple ARTICOLUL 1 Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere.

  4 ani de lege

  Dacă în termen de 4 ani de lege mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul 1.

  4 ani de lege