Browser incompatibil

Regula limitei de vârstă pentru dating

Conținutul

  Dl Petru RAILEAN, judecători Concluziile Curţii Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că potrivit articolului 35 alin 1 din Constituție, dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

  dating intp feminin mă întâlnesc cu un chestionar

  Curtea a reținut că dreptul la învăţătură constituie unul dintre cele mai importante drepturi sociale ale omului. Acest drept creează premizele necesare pentru afirmarea plenară a personalităţii şi a demnităţii umane, precum şi pentru dezvoltarea întregii societăţi.

  site-uri de întâlnire întâmplătoare wing girl dating sfaturi askmen

  De nivelul potenţialului intelectual al persoanei depinde nu numai promovarea persoanei pe scara socială şi statutul ei social, dar şi progresul societăţii în ansamblu, evoluţia vieţii economice, sociale şi culturale. Totodată, Curtea a menționat că reieșind din prevederile constituționale, dreptul de acces la instituţiile de învăţământ, trebuie să ofere şanse egale oricărei persoane de a accede la diverse tipuri sau grade de învăţământ pe bază de merit.

  Reprezentantul Guvernului a susținut sesizarea și a recunoscut că instituirea limitei de vârstă pentru a accede atât la studii de doctorat în instituţiile cu activitate de doctorat, cât şi la studii de masterat în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova restricționează respectivul drept constituțional.

  înțeles de întâlniri got7 membrii dating

  Hotărârea Curţii Pornind de la argumentele invocate, Curtea Constituţională a admis sesizarea avocatului parlamentar Anatolie Munteanu și a declarat neconstituțional pct. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.