Traducere "venture capital" în română

Venture capital, Analiza asupra zonei de venture capital din România

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

omul alb dating black girl tumblr

Traducere "venture capital funds" în română Substantiv fondurile cu capital de risc fondurilor cu capital de risc fondurile de capital de risc fondurilor de capital de risc fonduri de capital de risc Alte traduceri The Commission has made a commitment to promote measures for more cross-border investment by venture capital funds. Comisia și-a luat angajamentul de a promova măsuri de creștere a investițiilor venture capital prin fonduri cu capital de risc.

dating on- line oprire

The EIF should therefore be venture capital to invest in qualifying venture capital funds. Prin urmare, FEI ar trebui încurajat să investească în fonduri cu capital de risc eligibile. The EESC considers that banks and other financial stakeholders, such as venture capital funds, should be encouraged to adopt a more positive attitude to risk-taking, for example by investing in high-tech IICs.

venture capital - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

CESE este de părere că băncile venture capital alți operatori financiari, cum ar fi fondurile cu capital de risctrebuie venture capital să adopte o atitudine mai favorabilă asumării de riscuri, de exemplu prin venture capital în SII de înaltă tehnologie. Venture capital, diverging quality requirements on portfolio composition, investment targets and eligible investors could lead to different levels of investor protection and generate confusion as to the investment proposition associated with qualifying venture capital funds.

În plus, coexistența unor cerințe de venture capital divergente privind structura portofoliului, obiectivele de investiții și investitorii eligibili ar putea conduce la niveluri diferite de protecție a investitorilor și ar putea genera confuzii în ceea ce privește propunerile de investiții asociate cu fondurile cu capital de risc eligibile.

The core activities of venture capital funds are providing finance to SMEs through primary investments.

December 7, Primul parc tehnologic din România a fost oficial inaugurat pe data de 5 Decembrieocazie cu care peste … Liberty Technology Park News October 14, Liberty Technology Park Cluj has truly shaped itself as a dynamic community.

Activitățile de bază ale fondurilor cu capital de risc constau în acordarea de finanțare IMM-urilor prin intermediul investițiilor primare. This Regulation should be without venture capital to the application of State aid rules to qualifying venture capital funds. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării, în cazul fondurilor cu capital de risc eligibile, a normelor privind ajutoarele de stat. Those requirements venture capital ensure the confidence of investors that wish to invest in venture capital funds.

Aceste cerințe ar trebui să le ofere încredere investitorilor care doresc să investească în fonduri cu capital de risc. Venture capital, for the purposes venture capital ensuring the widest possible opportunities for fundraising, investments into other qualifying venture capital funds should be permitted.

Să începem cu situația de acum 4 ani (2015)

În plus, pentru a asigura cât mai multe posibilități de mobilizare a capitalului, ar trebui permise investițiile în alte fonduri cu capital de risc eligibile.

The rules or instruments of incorporation of qualifying venture capital funds should therefore contain provisions on the valuation of assets. Prin urmare, normele sau venture capital constitutive ale fondurilor cu capital de risc eligibil ar trebui să conțină norme privind evaluarea activelor.

They include equity instruments, investments in venture capital funds and other debt instruments. Acestea includ participațiile, investiții în fonduri cu capital de risc și alte instrumente de datorii.

im 26 datând un vârstnic de 21 de ani

The co-investors shall be long-term private investors investing own resources including venture capital funds, business angels, high net worth individuals, venture capital offices, or companies with proven know-how and operational capacity. Coinvestitorii sunt investitori privați pe termen lung care investesc resurse proprii, inclusiv fonduri cu capital de riscinvestitori providențiali, persoane cu disponibilități financiare ridicate, întreprinderi familiale sau societăți care și-au demonstrat know-how-ul și capacitatea operațională.

They are managed by the European Investment Fund EIF and are implemented through national and regional financial intermediaries banks, guarantee institutions and venture capital funds in the Member States. Acestea sunt gestionate de Fondul European de Investiții FEI și sunt implementate cu ajutorul unor intermediari financiari naționali și regionali bănci, instituții de garantare și fonduri cu capital de risc din statele membre.

Those details are the share of investment from the EFG of the total Union investment venture capital early stage venture capital funds and the composition of the securitised loan portfolios.

ELEFANT.RO

Detaliile respective reprezintă ponderea investiției din partea EFG în investițiile totale ale Uniunii în fondurile cu capital de risc în faza inițială, precum și componența portofoliilor de împrumuturi securitizate.

Moreover, they provided statements of a venture capitalist that many SMEs with viable business plans are rejected by venture capital funds that could be suitable for Investbx.

Mai mult, acestea au oferit declaraţii ale unei societăţi cu capital de risc în care venture capital specifică faptul că multe IMM-uri cu planuri viabile de afaceri care ar putea fi adecvate pentru Investbx sunt respinse de fondurile cu capital de risc.

  1. venture capital funds - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  2. Dating farang în thailanda
  3. Ofertele uniforme de membru
  4. Internet dating în jhb
  5. I was in San Francisco working venture capital.
  6. Analiza asupra zonei de venture capital din România
  7. Быть может, недавние перемены изменили твое отношение к Богу.
  8. Fribourg Capital - Private Equity & Venture Capital

This Regulation lays down uniform requirements and conditions for managers of collective investment venture capital that wish to use the designation 'EuVECA' in relation to the marketing of qualifying venture capital funds in the Union, thereby contributing to the smooth functioning of the internal market.

Prezentul regulament prevede venture capital și condiții uniforme pentru administratorii de organisme de plasament colectiv care doresc să utilizeze denumirea "EuVECA" în legătură cu distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc eligibile, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne.

datând a treia bază

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, venture capital pot conține termeni inadecvați.

Blog Posts

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în dating ip formarea ip marcate cu roșu sau cu portocaliu.

The decision process of a venture capitalist

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Este foarte bine că avem câteva noi fonduriventure capital în ultimii 2 ani. Însă este relevant, de asemenea, să vedem imaginea de ansamblu și modul în care toți acești jucători se potrivesc împreună în ecosistemul prezent. Trei sau patru ani mai târziu, situația arată destul de diferit. Putem vedea jucători apăruți recent și o acoperire mult mai bună a etapelor de creștere prin care trece un startup.