Condiţii de călătorie în România

Regula de 90 de zile pentru dating. Traducere "period of 90 days" în română

Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare. Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "period of 90 days" în română termen de 90 de zile perioadă de 90 de zile perioada de 90 de zile perioadă de 90 zile Alte traduceri Unless that competent authority indicates otherwise within a period of 90 days from the date of notification, those changes shall be considered to have been approved.

Noi utilizăm cookies.

Cu excepția cazului în care există indicații contrare din partea autorității competente emise în termen de 90 de zile de la data notificării, aceste modificări se consideră a găsește un bărbat pentru o relație serioasă aprobate.

The time limit referred to in Article 12 2 should be implemented by the Member States in such a way that as a general rule, the final decision, including an appeal procedure is completed within a period of 90 days. Termenul menționat la articolul 12 alineatul 2 ar trebui să fie pus în aplicare de statele membre astfel încât, ca regulă generală, decizia definitivă, inclusiv o procedură de recurs, să fie finalizată în termen de 90 de zile.

Your selection will be saved in a cookie and is valid for a period of 90 days.

Adesea, ca să ne dăm seama că nu reuşim să facem altceva decât să avem un bebeluş din ce în ce mai morocănos, însă incapabil să adoarmă.

Selecția dumneavoastră va fi regula de 90 de zile pentru dating într-un modul cookie și va fi valabilă pentru o perioadă de 90 de zile. Answer: 1.

period of 90 days - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Romanian long stay visa shall be granted to the foreigner, upon request for a period of 90 days, with one or multiple entries, for the following purposes: Raspuns: Viza de lunga sedere in Romania se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zilecu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri: During the period of 90 days provided for by subparagraph c of paragraph 1 or subparagraph l of paragraph 2 of this Article any Party may by notification in writing to the Depositary Government make a reservation with respect to the amendment.

În perioada de 90 de zile prevăzută la alineatul 1 litera c sau la alineatul 2 litera l din prezentul articol, orice parte poate formula o rezervă față de amendament, prin notificare scrisă către guvernul depozitar. Unless a ground for postponement exists under Article 11 or Article 23 3the final decision on the recognition of the judgment and the enforcement of the sentence shall be taken within a period of 90 days of receipt of the judgment and the certificate.

viteză dating jeune bordeaux

Cu excepția cazului în care există un temei pentru amânare în temeiul articolului 11 sau articolului 23 alineatul 3decizia finală privind recunoașterea hotărârii judecătorești și executarea pedepsei se ia în termen de 90 de zile de la primirea hotărârii și a certificatului.

If no reply is made within a period of 90 days from the date of the request for information, the Commission regula de 90 de zile pentru dating be empowered to take a decision on the basis of the information it possesses after consulting the Member State.

Taiwan Ungaria Cetăţenii ţărilor membre pot călători fără viză pentru vizite în scop turistic sau pentru afaceri timp de 90 de zile sau mai puţin, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe: Posedă un paşaport cu un cip integrat paşaport electronic ; Se înregistrează online prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei ESTA ; Îndeplinesc condiţiile standard ale programului VWP menţionate mai jos. Această abordare este în acord cu politica Statelor Unite referitor la China, conform căreia Statele Unite a menţinut şi menţine relaţii neoficiale cu Taiwan încă din Condiţii Pentru a intra pe teritoriul S.

Dacă în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de informare nu se primește nici un răspuns, Comisia este împuternicită să ia o decizie pe baza informațiilor de care dispune după consultarea statului membru.

That provision allows the competent authorities a period of 90 days in which to take a final decision, requiring them, on expiry of that period, to announce what increases or decreases in prices are being made, if any.

Dispoziția atribuie autorităților competente un termen de 90 de zile pentru a acționa și prevede că acestea trebuie să anunțe, la expirarea acestui termen, care sunt creșterile sau reducerile prețurilor care s-au efectuat, dacă este cazul. The Authority shall allow a period of 90 days for the submission of written comments from Member States and the applicant.

viteză asiatică datând din sydney

Autoritatea acordă statelor membre și solicitantului un termen de nouăzeci de zile pentru transmiterea, în scris, a observațiilor acestora. When an aircraft is permanently withdrawn from service, a minimum period of 90 days applies. Când o aeronavă este retrasă permanent din exploatare, perioada minimă este de 90 de zile.

The advance payment shall be calculated on regula de 90 de zile pentru dating basis of a storage period of 90 days.

dating de locuri de muncă apprentissage toulouse 2021

Plata în avans se calculează pe baza unei perioade de depozitare de 90 de zile. Citizens of Colombia may stay in the territory of the Member States fully applying the Schengen acquis for a maximum period of 90 days in any day period. Cetățenii Columbiei pot rămâne pe teritoriul statelor membre care aplică integral acquis-ul Schengen pentru o perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei perioade de de zile.

Commodities, including those transported on the high seas, produced before this date may be imported into the Union during a period of 90 days from this date.

COMUNICARE

Produsele, inclusiv cele transportate în largul mării, fabricate înainte de această dată pot fi importate în Uniune în cursul unei perioade de 90 de zile de la această dată. That means that an absence for an uninterrupted period of 90 days allows for a new stay of up to 90 days.

im 36 datând un vârstnic de 23 de ani

Astfel, o absență pentru o perioadă neîntreruptă de 90 zile permite o nouă ședere de până la 90 de zile. If the dispute cannot be settled by the Mixed Committee within the period referred to in paragraph 3, a further period of 90 days shall be allowed, with the purpose of reaching a final settlement.

Dacă litigiul nu poate fi soluționat de către comitetul mixt în termenul prevăzut la alineatul 3se acordă un termen suplimentar de 90 de zile pentru găsirea unei soluții definitive. Cetățenii Uniunii pot rămâne pe teritoriul statului Dominica pentru o perioadă maximă de 90 de zile în cursul oricărei perioade de de zile.

?️⚽?️?6️⃣— Interviu cu fanii fotbalului din Singapore-Domnul Taufiq

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

datând bătrânul

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.