Disfuncția Sexuală A Soției Colm Wilkinson

Bettina andrdt online dating

În primul rând, fiindcă a început să dea roade ceea ce am proiectat îndând o altă wausau dating temporală și factuală tuturor realizărilor noastre. Pe de o parte, roadele se văd în acest Raport și ne permit să avem, la rândul nostru, o distanțare față de ceea ce am realizat, să ne privim astfel și bettina andrdt online dating un ochi critic pentru a ști ce ne lipsește, ce ar trebui să facem în viitor.

Câți ani are disfuncția sexuală a soției lui Adam clayton

Pe de altă parte, trebuie să spun că, dacă nu vom reuși să convingem de necesitatea schimbării fundamentale a legii de organizare și funcționare a ICR, evoluția noastră și rolul nostru pentru societatea românească nu vor putea să capete dimensiunea efortului pe care îl facem.

ICR trebuie să devină o instituție importantă pentru România, una de diplomație publică culturală, cu alte cuvinte să fie purtătorul de imagine al țării noastre. Nu se poate face acest lucru decât prin relevarea singurei valori perene care bettina andrdt online dating valoarea creativă umană în toate domeniile.

Pentru aceasta, ICR trebuie să aibă o structură suficientă pentru a acoperi toate zonele de creativitate. În al doilea rând, se impune să înființăm reprezentanțe noi ale ICR în străinătate. Nu în ultimul rând, ICR are nevoie de fondurile necesare și suficiente implementării, fonduri care pentru statul român nu înseamnă, totuși, mare lucru. Asta dacă statul român se va lăsa convins, prin politicienii care îl conduc, de ceea ce statele importante din Europa și din lume au înțeles demult, și anume că valoarea umană, creativitatea, cultura în sensul ei larg este o valoare dinamică societală.

Before you use a DATING APP - WATCH THIS!!!

Vulnerabilitățile vin de aici: câtă vreme Institutul și, mai ales, reprezentanțele sunt privite doar ca o sumă de case de cultură în afara țării, ICR rămâne o pradă ușoară pentru o gândire politică precară care îl transformă într-o simplă feudă politică.

Ce înseamnă însă, până la urmă, rezultatul lui ? Ceea ce se vede deja, de la începutul lui Pentru prima oară în istoria acestei instituții, unul dintre cele mai importante muzee ale lumii, care este Muzeul Guggenheim, se deschide colaborării cu ICR pentru a face, în șio foarte mare expoziție Brâncuși.

Dacă lumea care citește aceste rânduri înțelege ce valoare are asta pentru România, atunci înțelege și cum am putut să ajungem aici. Nu cred în teoria cu o zi Brâncuși, teoria parastaselor cu date fi xe. Marile personalități le sărbătorim zilnic. Am încercat și am reușit să facem manifestări importante despre Brâncuși într-un muzeu important al lumii. Să vă vorbesc despre succesul concertelor lui Vladimir Cosma? Am participat de multe ori la triumfuri muzicale, particip cu mare plăcere la Festivalul Enescu care are o serie de manifestări excepționale.

Am văzut săli cuprinse de un entuziasm debordant, talentul lui Vladimir Cosma a adunat, în forma sa de expresie muzicală, folclorul românesc. Dineu cu proști, cea mai franțuzească piesă bulevardieră, conține elemente de folclor oltenesc în compozițiile lui Cosma pentru scenă. Pe de altă parte, multe filme franțuzești de răsunet au beneficiat de compozițiile muzicale cu sonorități românești ale lui Vladimir Cosma.

Orchestra de Tineret a României l-a acompaniat, sala întreagă ovaționa România. Acestea sunt veritabile triumfuri, astfel reușim să bettina andrdt online dating neutralizăm cu adevărat pe aceia care vorbesc despre țara noastră în cheie negativă.

De asemenea, în baza succeselor posibile și a unei bettina andrdt online dating în timp pentru ICR am putut aduce în atenția celorlalte institute culturale europene un proiect de 6 7 coeziune prin cultură a continentului nostru, proiect care se numește Limba latină, prima instituție a Europei.

Codul genetic al tuturor științelor este în limba latină. Cultura antică grecească, Egiptul antic, datorită Imperiului Roman și inteligenței acelui imperiu, au fost transmise și perpetuate.

Limba latină a invadat Europa, apoi, treptat, lumea în dimensiunile sale culturale și științifice. Spiritualitatea europeană este iudeo-creștină tot prin limba latină. Latinitatea a cuprins Europa, este adânc inculcată bettina andrdt online dating tot ce înseamnă și ar putea să însemne cultura europeană. Proiectul nostru, pregătit înar urma să fie discutat în aprilie de bordul de directori al EUNIC Global, instituția care adună laolaltă aceste institute culturale ale Uniunii Europene și sperăm să fie aprobat.

Asta ar însemna ca, în paralel cu președinția semestrială a României la UE dinsă se organizeze la București întrunirea anuală a EUNIC Global, care își poate asuma acest proiect ca o nouă formă de manifestare culturală comună.

Nu înțelegem, din istoria noastră, câtă nevoie avem să învățăm să construim instituții care să servească țării. Adevărata cultură este cea pe care reușești să o asimilezi, iar, apoi, să vezi dacă ești în stare, la rândul tău, să produci o idee novatoare. Aceste perspective majore de emancipare a ICR nu puteau bettina andrdt online dating fi e realizate peste noapte. Am măsurat capacitatea de înțelegere și dating sunn mustang creativitate a colaboratorilor noștri.

Sigur, ea nu este egală pretutindeni, pentru că sistemul de organizare și funcționare nu permite o promovare în funcție de calități și de pregătire, dar credem că sunt pași importanți care au fost făcuți și nu negăm că la aceste demersuri au contribuit și predecesorii noștri. Nu avem fudulia de a socoti că lumea a început cu noi, cum nu o avem nici pe aceea de a crede că se va termina cu noi.

Obiectivul principal al DGRS constă în elaborarea, coordonarea și derularea proiectelor și programelor menite să promoveze cultura română în lume, prin reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate.

Compartimentul Monitorizare Programe, subordonat directorului general al DGRS, a urmărit permanent activitatea desfăşurată de cele 18 reprezentanţe ale Institutului în străinătate, elaborând rapoarte periodice şi sinteze lunare pe serii distincte de programe şi proiecte culturale.

Proiecte culturale realizate în de rețeaua reprezentanțelor în străinătate Pe parcursul anului a fost implementat și monitorizat, în urma rapoartelor de autoevaluare primite și a ecourilor mediatice, un număr de proiecte culturale, diseminate în peste de evenimente.

Proiecte realizate de rețeaua institutelor culturale românești din străinătate În conformitate cu atribuţiile stabilite, Direcţia Programe din cadrul DGRS a avut în administrare toate programele și proiectele desfășurate de rețeaua celor 18 institute culturale românești din străinătate, coordonând activitatea Serviciului de Implementare Proiecte. Pe parcursul întregului anDirecţia Programe a propus, elaborat şi coordonat programe specifi ce destinate spaţiilor culturale în care ICR este reprezentat, urmărind obiectivele strategice ale instituţiei.

La nivelul întregului an, dintre cele proiecte culturale desfăşurate de reţeaua celor 18 reprezentanţe ale Institutului, în coordonarea DGRS, au fost realizate proiecte cu finanțare, care au însumat un număr de de evenimente, și proiecte 10 11 fără finanțare, cu de duo recenzii, la care au participat peste de invitați aparţinând tuturor sferelor culturale şi mediului universitar şi academic.

A fost constatată realizarea unui număr impresionant de parteneriate la nivelul sutelor fi e tradiţionale, fi e iniţiate ori dezvoltate pe parcursul anuluiîntr-un efort considerabil şi necesar de co-interesare a partenerilor implicaţi în proiectele Institutului Cultural Român inclusiv sub raportul investiţiilor fi nanciare alocate proiectelor.

Strategia de programe desfăşurate în reţeaua celor 18 reprezentanţe ale ICR a urmărit: - Promovarea unor programe culturale cu distribuție unitară la nivel global, în demersul concertat de promovare a unei imagini de impact a culturii române în străinătate, prin organizarea unor serii de proiecte ample, sincronizate, precum cele dedicate sărbătoririi unor momente identitare însemnate precum Ziua Culturii Naționale, Ziua Iei, Ziua Limbii Române, Ziua Națională a României, în cooperare cu misiunile diplomatice ale ţării noastre în străinătate, la care s-a adăugat o nouă iniţiativă legislativă precum Ziua Brâncuşi de ani de la naştere 19 februariedar şi programe culturale dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei şi Zilei Europei.

I-III d. Noul cinema românesc, la care bettina andrdt online dating adaugă o constantă susținere a prezenței românești în cadrul a numeroase festivaluri internaționale de fi lm precum Berlinala, Festivalul Internațional de film de la Cannes, Viennale, Festivalurile Internaţionale de film de la Veneţia, Haifa, Sarajevo, Varşovia, Mons, Istanbul și multe altele.

Programul Capitală Culturală Europeană a celebrat şi orașul Wroclaw înprilej cu care reprezentanța de la Varşovia a realizat programe speciale și o serie de peste 30 de evenimente inserate în calendarul cultural al Capitalei, printre care şi expoziţia Comori ale culturii europene tradiţionale.

Serii de proiecte la nivelul reţelei de reprezentanţe În conformitate cu obiectivele fi xate pentru implementarea strategiei multianuale pentru institutele culturale române și din străinătate, DGRS, prin intermediul întregii rețele a celor 18 reprezentanțe, a realizat bettina andrdt online dating a urmărit câteva serii de proiecte culturale care, fi e unitar, uneori sincronizat, fi e diseminat pe parcursul întregului ans-au constituit într-un demers coerent şi efi cient pentru promovarea valorilor culturii române şi ale creativităţii româneşti.

asigurați- vă propriul site de dating

Au fost organizate prelegeri, conferințe și recitaluri 13 14 de poezii dedicate poetului Mihai Eminescu la sediile institutelor din: Roma prof. Gheorghe Carageani și prof. Bruno MazzoniBeijing conferință susținută de Constanța Abălașei, recital de poezie susținut de Emil Boroghină și dezbateriChișinău actorul Nicolae Jelescu a susţinut un recital de poezii, acompaniat de muzicianul Viorel BurlacuIstanbul lectură de poezie eminesciană în interpretarea poetului, traducătorului și publicistului Șenol Mesut și a lectorului universitar Mihaela ÜnalLondra lectură de poezie susținută de actorii Levente Molnar, Alina Șerban, Andreea Păduraru aplicații populare de întâlniri australia Cristina Cătălin și expoziție de carteTel Aviv prelegeri susținute de G.

Ioana Bican și recitalul bilingv de versuri realizat de actriţa Margherita Stevanato. Acestea au fost însoțite de diferite expoziții precum: Bucharest 25 Plus arhitectură contemporanăNicolae Labiș, poetul luptei cu inerția, Mihai Eminescu În mine bate inima lumii, expoziția de fotografi e Portrete londoneze, proiectul Muzica Sferelor, expoziție de fotografi e în aer liber la Varșovia.

Printre concertele organizate s-au remarcat: proiectul Isvor. Concert Grigore Leșe - La Porțile Ceriului Manifestări dedicate sărbătoririi a de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși - 19 februarie În s-au împlinit de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși, fi ind, totodată, primul an în care a fost bettina andrdt online dating Ziua Brâncuși la 19 februarie, proclamată zi de sărbătoare națională prin Legea nr.

Totodată, reprezentanțele ICR din străinătate au pregătit ample serii de evenimente pentru a pune în valoare opera brâncușiană. Cele mai multe dintre reprezentanțe au organizat proiecția fi lmului documentar Brâncuși, r. Alte fi lme proiectate au fost: Constantin Brâncuşi. Pe parcursul întregului an, manifestările au continuat prin organizarea a numeroase conferințe și expoziții, printre care: La partie invisible de l infi ni de Mircea Cantor la Atelier Brâncuși din cadrul Centrului Pompidou, expoziția artistului Dan Reisner la Tel Aviv, expoziția de pictură, gravură și sculptură Constantin Brâncuși Ex Libris la Edirne, bazată pe dialogul dintre tânăra generație și artiștii consacrați la Galeria Trakya University Balkan Congress Center, Portretul necunoscut al lui Brâncuși la Londra, Constantin Brâncuşi - Pasărea Măiastră la Chișinău, expoziții de carte și fotografi i la Budapesta, New York și Varșovia.

Constantin Brâncuși, organizat pe 4 decembrie, reprezentând o reconstituire vizuală și sonoră a lumii lui Brâncuși: de la cea gorjeană, unde s-a născut și format spiritual, la cea pariziană, care l-a desăvârșit artistic și cultural.

femeie care caută un telefon pentru bărbat

Spectacolul de pantomimă, poezie și muzică Pasăre în văzduh a reprezentat un omagiu adus sculptorului de către ICR Chișinău. Conferința profesorului Tom Sandqvist de la Stockholm a fost urmată de un recital de poezie. Evenimentele au fost completate de concerte: recitalul lui Andrei Kivu violoncel şi al Marei Dobrescu pian la Budapest Music Center, concertul Barocul epocii de aur, susţinut de Bogdan Mihăilescu chitară şi Anca Iaroşevici viola da gamba la Lisabona.

Expoziția de fotografie Omagiu lui Constantin Brâncuși Ansamblul Sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaționale a Francofoniei martie Ziua Internațională a Francofoniei 20 martie a fost marcată printr-o serie de manifestări culturale și științifi ce atât în plan intern cât și în plan extern. În acest sens, reprezentanțele ICR din străinătate au organizat o serie de proiecte culturale care au constituit un bun prilej de a promova imaginea țării, atât prin intermediul diversității valorilor francofone, dar mai ales prin marcarea identității francofone a României.

Printre aceste manifestări culturale s-au numărat proiecții de filme și documentare: Satul de demult, r. Christian Mesnil, în cadrul evenimentului Aniversarea francofoniei la Strasbourg ; cu ocazia Zilelelor Filmului Francofon la Budapesta a fost proiectat filmul Comoara, r. În cadrul evenimentului Brâncuşi se filmează, în Amfiteatrul Institutului Francez din Madrid a fost proiectat un film mut din arhivele Centre Pompidou din Paris cu imagini din perioada care îl au în centru pe sculptorul român.

La Institutul Francez din Praga a avut loc o conferință Festivalul Francofoniei în Ungaria Seria de evenimente organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei 9 mai Bettina andrdt online dating Europei, celebrată în fi ecare an pentru a marca declarația de la 9 mai a ministrului de externe francez, Robert Schuman, are scopul de a sărbători pacea și unitatea în Europa, reprezentând și un bun prilej pentru bettina andrdt online dating ICR, prin intermediul reprezentanțelor sale din străinătate, să promoveze valorile culturale ale României ca stat membru al Uniunii Europene.

Astfel, unele dintre reprezentanțe au organizat o serie de manifestări culturale pentru a marca această dată importantă. Accademia di Romania din Roma a organizat un recital de muzică și prezentarea cărții Persecuţie şi rezistenţă. Vasile Cesereanu, un preot grecocatolic în viteză dating evenimente în brooklyn de urmărire de către Securitate.

Ca urmare a acestei inițiative, începând cu anulZiua Iei este sărbătorită la data de 24 iunie.

Maitreyi Devi Dragostea Nu Moare - Lirik Oprește Dragostea Acum Căsătoria Nu Este Legată

Pentru a promova ia românească bettina andrdt online dating etalon al tezaurului etno-folcloric, ICR Lisabona a organizat, în perioada iulie, expoziția Blouse Roumaine, Femme roumaine la Citadela din Portalegre, cu lucrări realizate de 41 de plasticiene de origine română, iar la Muzeul Mării din Istanbul a avut loc expoziția Măiastra povestea nespusă a iei, în perioada 20 septembrie 11 octombrie.

Alte expoziții, o parte completate și de alte manifestări culturale, au avut loc la Viena Flori de ie cu poezie, însoțită de prelegeri și lecturi de poezie şi la Bettina andrdt online dating Flori din Carpați.

La Budapesta atelierul de confecționare de ii a fost urmat de concertul naistului Radu Nechifor, la Beijing a fost organizată o expoziție de costume tradiționale românești și de ii, la Istanbul expoziţia De la ișlic la joben, la New York o manifestare sub titulatura Patrimoniul cultural textil carpato-balcanic, iar la Chișinău a avut loc Ziua Naţională a Portului Popular.

Majoritatea proiectelor s-au derulat în jurul datei de 31 august, dată declarată Ziua Limbii Române. Concertele au completat numărul evenimentelor recital de pian susținut de Adina Cocârgeanu la Istanbulprecum bettina andrdt online dating activitățile dedicate copiilor spectacolul Sarea-n bucate la Micherechi, în Ungaria, recitalul corului de copii Sunetul Muzicii la Roma și proiectul În lumea poveştilor la Madrid.

Promovarea limbii române s-a făcut şi prin intermediul unor cursuri speciale organizate la sediile reprezentanțelor ICR din Istanbul, Lisabona, Londra, Paris. Atelier de confecționare a iei, cu prilejul Zilei Interaționale a Iei Seria de manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Limbii Române 31 august Promovarea limbii române a constituit o preocupare constantă în activitatea ICR, în acord cu linia strategică şi bettina andrdt online dating obiectivele principale ale legii de funcţionare, susținând evenimente dedicate limbii române printr-o serie de manifestări culturale, artistice şi educaţionale, organizate împreună cu Ambasadele sau Consulatele Ziua Limbii Române Seria de manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Naționale 1 decembrie În fi ecare an, reprezentanțele ICR acordă o atenție deosebită sărbătorii Zilei Naționale prin organizarea unei serii ample de manifestări culturale, concerte bettina andrdt online dating expoziții.

În anulîn colaborare cu Misiunile diplomatice ale României din țările de 16 17 reședință, reprezentanțele ICR au realizat numeroase proiecte prin care au sărbătorit Ziua Națională a României. Recital extraordinar al sopranei Valentina Naforniță alături de pianistul Sergiu Tuhuțiu, cu prilejul Zilei Naționale a României Pe parcursul anuluireprezentanțele au pregătit serii de proiecte pentru a marca semnifi cația Centenarului Marelui Război. Cercetători români și străini au susținut prelegeri și comunicări despre implicarea României și efectele războiului în cadrul colocviului internațional Campania României : experienţe şi memorie istorică, organizată de IRCCU Veneția, dar și în cadrul evenimentelor organizate la New York și la Washington simpozionul academic Știri de pe Frontul de Est precum și la Lisabona conferința Un an al contrastelor.

Proiecte ale reprezentanțelor ICR din străinătate consacrate Centenarului Marelui Război Comemorarea Centenarului Marelui Război reprezintă un element cu importanță majoră în procesul de promovare a culturii române, în conformitate cu strategia multinanuală a ICR pentru perioada 17 18 Proiecte ale reprezentanțelor ICR din străinătate consacrate împlinirii a de ani de la întemeierea Dinastiei Regale Cu ocazia împlinirii celor de ani de la sosirea Regelui Carol I în România, de la întemeierea Dinastiei Regale și de la promulgarea Constituției dinreprezentanțele ICR din străinătate au organizat proiecte culturale speciale care subliniază importanța Casei Regale pentru România.

Concertul oferit de Orchestra de Cameră Art din Timișoara, cu participarea soliștilor Deutsche Oper am Rhein din Düsseldorf, urmat de un concert omagiu, oferit de Camerata Regală, cu ocazia împlinirii a ani de la bettina andrdt online dating Rapsodiei Române de George Enescu, au fost completate de prezentarea colecției de costume moderne de inspirație tradițională Zestrea, realizată de Liliana Țuroiu, la Castelul Jägerhof din Düsseldorf, în luna septembrie.

Tot pentru a evidenţia moştenirea pe care Casa Regală a lăsat-o poporului român au fost organizate o serie de evenimente precum: expoziții Arhitectură și regalitate la Berlin și Viena, expoziție de fotografi e și carte la Londraconferințe Berlin, Londra, Lisabonaproiecții de fi lm și documentare tematice printre cfm dating carlisle pelicula Războiul Regelui, r.

John Florescu, la Berlin, Viena, Londra. Proiecte dedicate marcării preşedinţiei române a IHRA În luna martie România a preluat președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului IHRAexpresie a recunoașterii eforturilor autorităților române de a prezerva memoria Holocaustului în primul rând prin intermediul instrumentelor legale, dar și prin colaborarea cu societatea civilă și cu organizațiile evreiești. Seria de proiecte culturale ale ICR, realizate împreună cu misiunile diplomatice din ţările de reşedinţă, a debutat în prima parte a anului prin marcarea Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Pe parcursul întregului an, bettina andrdt online dating fost proiectat filmului documentar Aliyah DaDa, r. Au mai fost proiectate și alte filme documentare, precum Le beau danger, r.

Zygmunt Bauman - Etica Postmoderna

Tot cu prilejul deținerii președinției IHRA, au fost organizate numeroase expoziții de artă plastică și de fotografi e: Cum a fost posibil? România anuluila Paris și Bettina andrdt online dating, Imagini din Bucureștiul evreiesc, la Varșovia expusă în martie-aprilie, iulie-august și apoi în noiembrie-decembrie, Bucureștiul Sefard. O istorie de peste de ani în de imagini, la Madrid şi Buenos Aires.

Au mai fost organizate și numeroase conferințe, precum: Idel Ianchelevici omul și opera, la Chișinău, Memoria Holocaustului în spațiul public român și francez, la Paris, Președinția românească a IHRA: întâlnire diplomatică și expoziție de documentare ofi ciale, la Madrid, Virtuțile toleranței, la Lisabona, Holocaustul în România educație și locuri ale memoriei: noi abordări, la Paris, De la Istanbul la Buenos Aires cu escală la București, la Madrid, Holocaust Reception in Romania, la Oslo, Imaginea 18 19 evreului în cultura română, la Bruxelles, Itinerariu sefard: din Imperiul Otoman în Țările Române, la Madrid.

amber și burnell dating

Alte evenimente importante au fost instalarea bustului sculptorului Idel Ianchelevici la Leova, în data de 7 iunie și ceremonia de acordare a Ordinului Național Steaua României în grad de cavaler doamnei Heidi Fried de către E.

Iulian Buga, ambasadorul României la Stockholm. Proiecte dedicate Avangardei și Centenarului Dadaismului Pentru a marca aniversarea Centenarului Dadaismului și a curentului avangardist, în conformitate cu strategia multianuală a Institutului Cultural Român, reprezentanțele din străinătate au organizat numeroase manifestări culturale care au suscitat un deosebit interes.

Manifestarea culturală cu titlul Aniversare Cabaret Voltaire un secol de dadaism, din 17 februarie, de bettina andrdt online dating Auditoriul Casei del Lector din Madrid a debutat cu conferinţa internaţională cu titlul Centenarul dadaismului. Cabaret Voltaire și avangardele europene. Filmul românesc Aliyah Dada, r. Succese teatrale internaționale Cel mai amplu și cel mai important proiect din domeniul teatrului, dezvoltat în septembriea fost Reuniunea Teatrelor Naționale la Chişinău, ediția a II-a.

Hașdeu din Cahul, au prezentat, cu sprijinul local al Teatrului Naţional Mihai Eminescu și în sălile acestuia din Chișinău, pe parcursul a nouă zile, spectacole realizate pe texte de Eugène Ionesco, Carlo Goldoni, A.

Cehov, Teodor Mazilu ș.

cupidon matrimoniale barbati

În sălile de spectacole, pe întreaga durată a evenimentului, au fost prezenți peste de spectatori. Spectacolul Produse domestice, un proiect amplu de teatru de investigație, care utilizează spectacolul, jurnalismul și advocacyul pentru a face vizibile poveștile din mediul casnic și pentru a apropia producția teatrală din România de realitățile complexe ale vieții, regizat de Ioana Păun, s-a jucat la Teatrul Schauspielhaus din Viena 22 iunie.

Leyvick, producție a National Yiddish Theater Folksbiene 26 iunie. La Festivalul Internațional Shakespeare de la Gdańsk 29 iulie 7 august a fost prezent spectacolul Visul unei nopţi de vară, în interpretarea Teatrului Casa Baltică din Sankt Petersburg, realizat cu concursul unei echipe de creaţie românească regia Silviu Purcărete, scenografi a Dragoş Buhagiar, muzica Vasile Şirli.

Tot la Gdańsk a putut fi văzută montarea Romeo şi Julieta Iubirea mai puternică decât moartea, în regia Irinei Niculescu şi interpretarea colectivului Teatrului Tony Bulandra din Târgovişte. Teatrul Masca a prezentat spectacolul Zidul, la Londra și la Bratislava 6, 7, 21 august. Teatrul Țăndărică a participat cu spectacolul Cine ești tu? Spectacolul bettina andrdt online dating jucat în limbile română, arabă, viteză datând lyon la voile şi kurdă, cu supra-titrări în limba germană, fi ind bettina andrdt online dating producție a IICP Institutul Internațional al Crimelor Politice în colaborare cu Zürcher Theater Spektakel din Zürich, Teatrul Schaubühne din Berlin și Festivalul steierischer herbst de la Graz.

Din zona teatrului independent a fost prezentat, la Stuttgart, spectacolul de pantomimă Fluturi și oameni 10 decembrieîn parteneriat cu Forumul Germano-Român din Stuttgart și Compania Passe- Partout Dan Puric, iar la New York, la HERE Art Center, a avut loc, în luna noiembrie, turneul teatral Viitorul este feminin, curatoriat de criticul de teatru Cristina Modreanu, fi ind prezentate publicului american două piese inspirate din creaţia lui Henryk Ibsen: Ibsen Incorporated, regia Catinca Drăgănescu şi Eu.

O casă de păpuși, regia Carmen Lidia Vidu. În a fost lansată și o publicație on-line în limba engleză care oferă, prin multitudinea de puncte de vedere și perspective, o imagine cuprinzătoare asupra artelor spectacolului din România ultimilor ani.

Textele reunite în Romanian Performing Arts. În același scop a fost susținută și prezența dansatoarei Cătălina Gubandru la Shenzhen China în cadrul unui program internațional de bettina andrdt online dating artistice, intitulat Handshake Alte proiecte extrem de importante din domeniul dansului contemporan l-au avut drept protagonist pe artistul Gigi Căciuleanu.

Spectacolul său, Un minut de dans sau UF!!! Cei doi artiști români au propus o recontextualizare a marilor opere și evenimente din istoria modernității, sub forma ongoing action. Au fost introduse și elemente de coregrafi e, alături de trei actori turci: Mustafa Karadağ, Buyan Yağmur Memişoğulları și Müge Olacak. Manuel Pelmuș a vorbit, în acest context, și despre artă și copiile genuine. Pentru pregătirea unor noi proiecte de colaborare românoisraeliene în domeniul dansului contemporan, Constantin Chiriac managerul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a participat la Jerusalem International Dance Week și International Exposure Festival decembrie unele dintre cele mai importante evenimente internaționale din Israel dedicate susținerii schimbului intercultural și internațional în domeniul dansului.