Cultura americană americană. Statele Unite ale Americii

Conținutul

Meniu de navigare

Sergiu Mișcoiu Conf. Toate drepturile rezervate. Hasdeu nr. Introducere: aproximări și problematizări ale comunităților americane Transformări ale comunităților americane.

Un dating lateral danmark critic Dezvoltare comunitară și strategii identitare în Bluffton, Carolina de Cultura americană americană Aspecte sociale contemporane ale Sudului american Anti-urbanismul american: ideologie și practică The City Materializări culturale și reprezentări comunitare Evoluții globale și comunități locale Perspectiva este istorică, critică și local- structural-globală, în sensul în care chestionează formarea și expresiile cultural-politice ale comunităților, în cadrul unor regimuri și regiuni specifice, caracterizate de trăsături etnico-sociale, structuri cultura americană americană putere, modele de dezvoltare și interacționare particulare.

Prin aceasta, studiul nostru va căuta să ofere o panoramă amplă și o abordare complexă a comunităților, privite în diversitatea formelor sale de configurare și activitate comunitară, în iarna de iarnă la nivelul geografiei social-politice a Statelor Unite, dar și a câtorva zone de interferență continentală și extracontinentală, cu America Latină și spațiul transatlantic european.

Comunitatea nu este, așadar, un dat în societatea și cultura americană, ci un efort construit deliberat înspre găsirea și menținerea ei.

Această particularitate o face, desigur, mai relevantă decât în cazul altor culturi. Putem observa cum, contrastiv, în Europa, atât majoritarii, cât și minoritarii trăitori în diverse state europene, posedă deja un dat comunitar, în acest sens național sau etnic.

atena oh dating syracuse dating site

Devine, astfel, important nu doar 8 1. Intenționăm doar să investigăm câteva formațiuni și apeluri comunitare reprezentative pentru America de ieri și de azi, și să decelăm acele conținuturi istorice, sociale, administrativ-politice, ideologice, practice, strategice și de răspuns societal care o fac relevantă pentru înțelegerea în profunzime, respectiv la modul critic a Americii.

Acest demers a fost facilitat de locuirea pentru o perioadă de timp suficient de lungă în societatea americană, respectiv de interacțiunile frecvente cu modalitățile de organizare comunitară de la nivelul localității și al cartierelor rezidențiale până la grupuri definite socio-culturalrespectiv, la nivelul interacțiunilor umane, cu persoane care aparțineau acestor structuri și relații comunitare.

  1. Filipine dating site cebuanascom
  2. Site- ul sportului dating
  3. Sfaturi pentru un profil de dating
  4. Are relații ruinate online de dating
  5. Она выкурила сигарету, проглядывая их, потом поместила бумаги в большой конверт.

Programul nu mi-a impus vreo obligație contractuală nu s-a desfășurat în cadrul unui proiect de cercetareastfel încât, mi-am xatro dating dedica timp studiului unor teme liber alese. Din punct de vedere metodologic, acest prim contact direct, nemijlocit, cu comunități americane s-a desfășurat sub forma observațiilor neparticipative și participative, însoțite de discuții, în mediul comunităților etnico-rasiale care locuiau în Bluffton și împrejurimi și în colectivul unor viteza neagră dating toronto de muncitori imigranți hispanici cu care am comunicat în limba spaniolă.

Această observație a fost dublată de cultura americană americană la fața locului despre istoria locului și evoluțiile sale recente. Vizite mai lungi sau mai scurte desfășurate în alte zone ale Americii, predilect pe coasta de Est în Washington Cultura americană americană și statele New York, Carolina de Nord, Georgia și Floridaincluzând diverse spații urbane, cultura americană americană turistice, muzee dar și forme și procese de locuire, activități sociale și simbolice americane mi-au întregit această cunoaștere.

Am avut, de pildă, posibilitatea să observ direct Cartierul chinezesc din New York, Rezervația de indieni Cherokee din Carolina de Nord sau să remarc diversele tipuri de turism organizate de diferite comunități din Florida: turismul istoric din St.

Toate aceste experiențe m-au ajut să înțeleg complexitatea și nuanțele unor fenomene diverse, de cultura americană americană strategii economice la remanențe ale unor istorii critice, și de la configurări locale ale unor procese globale la efectele sociale ale proiectelor de dezvoltare, cu ilustrări concrete ale modurilor în care acestea se manifestă, în diverse regiuni, localități, sau la nivelul diverselor grupuri sociale și etnico-rasiale locale.

Cursurile de Relații interetnice în SUA ținut între șicontinuat apoi cu cel de Comunități etnice americane ținut între șidar și cursul despre orașul american Structurile urbanului în SUA, redenumit apoi Studii urbane americane ținut între șitoate, la Secția de Studii Americane, împreună cu cursurile pregătite pentru Masteratul de Studii Transatlantice Individ și Comunitate în America de Nord și de Sud, înlocuit apoi cu Comunități Regionale în America de Nord și de Sud, ținute între și mi-au consolidat fundalul teoretic pe care proiectam tot mai limpede reflecțiile despre diverse comunități americane, cultura americană americană nu doar despre cele cu care intrasem în contact în timpul vizitei mele în America.

Aceasta imagine ilustrează explicit trei niveluri ale înțelegerii comunității: i localitatea, orașul comunitatea san- franciscanilorii o zonă anume cultura americană americană oraș cartier, vecinătate, 12 1.

În același timp, încercând să aprofundăm această imagine, înțelegem importanța studierii istoriei și culturii urbane și a materialității acestui ambient comunitar complex și, desigur, chiar să ne întrebăm: reprezintă acel grup de oameni o comunitate? În fine, cu aceeași structurare primară, putem c exemplifica, mai departe, modalitățile prin care au fost studiate, istoric vorbind, comunitățile americane și ce teme despre comunitate sunt swirl dating app pentru o înțelegere profundă și fecundă a societății americane de azi, respectiv, care sunt acele aspecte problematice și critice ale realității sociale și ideologiei comunitare pe cultura americană americană comunitățile le exprimă și la care aderă.

Vom încerca să surprindem aceste dimensiuni ale studierii comunităților americane și vom căuta să integrăm acest studiu unei cultura americană americană triple, derivată din cele trei mari puncte de analiză identificate mai sus: o perspectivă istoric-critică, una socio- antropologică, și una socio-politică.

viteză dating huddersfield newfoundland dating

Colecția de studii depășește, 13 COMUNITĂȚI AMERICANE astfel, domeniul de interes și abordare stricte al antropologiei culturale sau al studiilor americane și adoptă o perspectivă transdisciplinară, care favorizează, în cuprinsul textului, când lectura istorică, când cea comparativă a fenomenelor socio-culturale și utilizează fie instrumentele și limbajul științei sociale, fie pe cele ale interpretului relațiilor socio-politice — în funcție de natura aspectelor relevate de diversele forme comunitare exemplificate.

Mai întâi, în paradigmă antropologică, studiul unor comunități americane apare, probabil, mai străin chiar decât studiul unor comunități exotice, din Africa sau Oceania.

Aceasta se datorează modului în care, epistemologic și discursiv, s-a format știința antropologiei culturale, ca studiu al populațiilor non-occidentale 3.

Interesul pentru America a rămas, astfel, pentru o bună parte a informațiilor, mai curând unul 3 Am teoretizat acest aspect în lucrarea noastră de doctorat, Văetiși, Noile teorii etnograficepp.

Sărbătorile americane Cultura americană cuprinde obiceiurile și tradițiile Statelor Unite. Statele Unite sunt a treia țară ca mărime din lume, cu o populație de peste de milioane, potrivit Biroului de recensământ al SUA. Un copil se naște la fiecare 8 secunde, iar o persoană moare la fiecare 12 secunde. Pe lângă nativii americani care locuiau deja pe continent, populația Statelor Unite a fost construită pe baza imigrației din alte țări. În ciuda măsurilor recente de a închide frontierele SUA către noii imigranți și refugiați, un nou imigrant se mută în Statele Unite la fiecare 33 de secunde, potrivit Biroului de recensământ.

Pe de altă parte, în cadrul unor discipline precum științele politice și relațiile internaționale, și, îndeosebi pentru recentele linii de studii dedicate integrării euro-atlantice, globalizării, terorismului sau securității, interesul pentru America se amplifică, ajungând în unele cazuri, probabil și datorită abundenței literaturii de specialitate provenită de acolo, să domine, prin temele și perspectivele adoptate.

Acesta din urmă este însă un tip de studiu interesat mai curând de rolul Americii în istoria lumii, în politica internațională actuală și pe scena globală, iar nu neapărat unul dedicat modului în care funcționează societatea americană ca structuri și cultura americană americană sociale interne.

  • Preistorie Istoria Americii a început cu sosirea primilor imigranți din Asia peste strâmtoarea Beringcu aproximativ
  • Но уже спустя несколько месяцев все переменилось, в первую очередь из-за постоянной враждебности и агрессивности людей.

Din acest punct de vedere pot fi observate câteva distorsiuni ale perceperii și frecventării temei, — totuși centrale, în ordinea oricărui posibil interes științific pentru America — al comunităților americane în mediile de cercetare românești. Astfel, alături de prezentarea unor aspecte culturale ale comunităților americane, expuse prin ilustrarea câtorva evoluții și tipologii comunitare și de descriere în detaliu, etnografică, cultura americană americană unei comunități mic-urbane, interesul volumului se va deplasa asupra detectării unor ideologii și practici sociale surprinse în diferite 17 COMUNITĂȚI AMERICANE comunități din cuprinsul socio-istoriei americane, care au, în logica acțiunilor lor și a formelor de manifestare, în cele din urmă atât relevanță teoretic-metodologică cât și impact politic.

Complementar, alături de aceste descrieri interpretative, capitolele cărții vor teoretiza câteva aspecte care vizează câteva fenomene atașate unor forme specifice de comunitate, precum structurările socio-istorice americane, istoriile critice ale rasismului sau imigrației, particularități ale orașului american și ale dezvoltării urbane, cultura materială cultura americană americană comunităților americane sau reacțiile comunitare locale la adresa unor evoluții globale. Studiile dedicate vor propune prin aceste teme analize privind: impactul dezvoltării regionale asupra structurilor și practicilor socio-rasiale; reacțiile ideologice la urbanizare și consecințele sale asupra comunităților urbane; materializările întâlnește mai întâi o femei ritualizările comunitare; respectiv, reactivitatea socială și organizarea politică a comunităților americane.

Aceasta, în primul rând datorită formării societății și națiunii Americane prin contribuții de populație imigrantă venită din diferite alte țări și continenteîn diferite perioade istorice. Grupurile rasiale și religioase, adesea și cele de clasă intersectează și potențează identificările etnice în forme tipice de hetero- și auto-identificare, de segregare și auto-segregare care concomitent descriu societatea americană drept multiculturală și îi subminează eforturile ideologice de a acționa omogen post-rasial cultura americană americană color-blind7.

Cea de-a doua formă comunitară tipică este orașul, cu secțiunile sale — zona urbană, cartierul rezidențial, strada, ghetoul, suburbia — care secțiuni, dincolo de zonificarea teritorială, sunt impregnate de evoluții economice, atașamente identitare și expresii culturale specific urbane: ca stiluri, preferințe, moduri de performare a statutului de membru al comunității și identitate comunitare, pe scurt, ca subculturi.

Altfel spus, comunitățile etnice se desfășoară pe orizontală, iar cele urbane pe verticală.

dating jobs consultants site- ul de dating pentru afluent

Pe de altă parte, comunitățile urbane urmează un model ierarhic, dar care are o valoare administrativă, nu de discriminare, în sensul în care orașul include comunitățile subsecvente după ordinul mărimii acestora: comunitățile zonale ale cultura americană americană diverse zone marcate istoric, social, identitar, economic, turisticcomunitățile rezidențiale suburbii, vecinătăți, comunități tematicecomunitățile micro-zonale strada, colțul străzii, cultura americană americană, parcul, barul etc.

Deși aparent formate printr-un asian dating inbox de devenire socială în care urbanizarea urmează grupului etnic, cele două comunități fundamentale americane identificate sunt, practic, co-emergente.

Aceasta se datorează faptului că grupurile cultura americană americană sosite în America s- au re-etnicizat și se re-etnicizează în America ca grupuri etnic- americane rasial-americane sau continental-americane, potrivit denumirilor lor curente, tip: Italian American, Black American sau Asian Americanprin modelările produse de societatea cultura americană americană. Multe nu pot fi numite grupuri comunitare în țara lor de origine unde aceștia sunt, de exemplu, italieni trăitori în Italia, fără un atașament comunitar format pe baze etnice, dincolo de cetățenia naționalădar care, odată ajunși ca imigranți în SUA se pot regăsi în comunitatea etnică de italieni americani etc.